r

Voorwaarden

Voor alle producten en prijzen gelden de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunten met betrekking tot het terrein:
 • Het werkterrein is vrij beschikbaar voor de uit te voeren werkzaamheden. Er zijn bijvoorbeeld geen spelende kinderen aanwezig.
 • Er zijn geen kabels/leidingen en/of storende lagen in de ondergrond aanwezig. Prijzen zijn excl. Klic-melding.
 • Het terrein moet bereikbaar zijn voor een vrachtwagen bij materialen die niet handmatig te verplaatsen zijn.
 • Indien er extra voorzieningen nodig zijn voor de bereikbaarheid, bijvoorbeeld rijplaten, dan zijn dit extra kosten.
 • De bedragen zijn exclusief verkeersvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld vergunningen of wegafzettingen.
 • De bestaande grond is voldoende voedzaam om planten, gras en dergelijke te kunnen laten groeien.
Uitgangspunten met betrekking tot de uitvoering:
 • De uitvoering vindt plaats in één fase, dus niet verspreid over meerdere periodes.
 • De foto’s zijn indicatief. Omdat het natuurproducten zijn kunnen materiaalkeuze, maatvoering en kleuren afwijken.
 • Op het leveren en aanbrengen van beplantingen geldt inboetgarantie. Inboeten is het binnen één groeiseizoen vervangen van door natuurlijke oorzaak afgestorven beplanting en vindt alleen plaats indien het object in onderhoud is van Speelnatuur.
 • Bij constructies zoals muurtjes en dergelijke wordt een fundering aangebracht van ca. twintig x twintig centimeter op een reeds aanwezige stabiele zandige ondergrond.
 • Alle vrijkomende grond wordt op het direct naastliggende of het werkterrein verwerkt.
 • Wateraansluitingen en elektriciteitsaansluitingen worden in een zachte ondergrond over een lengte van maximaal twintig meter aangelegd tot aan de gevel.
 • Eventueel, hak- en breekwerk bij gevels en dergelijke en het aansluiten op het water- en/of het elektriciteitsnet maakt geen onderdeel uit van het product.
Uitsluitingen en bijzonderheden met betrekking tot de kostprijs:
 • Funderingen van muurtjes e.d. op niet draagkrachtige grond maken geen onderdeel uit van het product en worden na inventarisatie bepaald op offertebasis.
 • Bij iedere speelaanleiding zijn specifieke eisen aan een valondergrond. Valondergronden worden separaat aangeboden. Bij enkele objecten zit de valondergrond in de prijs, dit staat dan vermeld in de omschrijving.
 • Indien meerdere elementen gelijktijdig worden uitgevoerd, wordt een korting verleend van € 150,– per extra element exclusief  BTW.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. 6% btw over beplanting, 19% op de overige onderdelen en leveringen.
Als uw project niet voldoet aan één of meer van deze uitgangspunten, dan kunnen er extra kosten bij komen.

Heeft u hier vragen over? Bel ons gerust!

Direct een offerte?

Na het aanvragen van de offerte nemen we contact met u op voor verdere informatie