r

Schrijf in voor een gezond schoolplein!

In samenwerking met onder meer Jantje Beton werkt IVN aan een project dat scholen in staat stelt om hun saaie schoolplein om te toveren in een gevarieerde, groene speelomgeving. Vanaf nu kunnen scholen zich aanmelden via deze site. Uit de inschrijvingen worden 48 scholen geselecteerd die tussen 2014 en 2016 met raad en daad zullen worden bijgestaan bij de realisatie van een Gezond Schoolplein.

Naast een subsidie om het ontwerp, de inrichting en de aanleg van het schoolplein mee te bekostigen, zullen deze scholen tevens begeleiding ontvangen bij de organisatie van het beheer en onderhoud en de uitvoering van een Gezonde School-activiteit rondom thema’s als voeding, bewegen enz. Tot slot krijgen de scholen advies over de manieren waarop het schoolplein als buitenlokaal kan worden gebruikt en de buitenlessen kunnen worden vastgelegd in het lesprogramma.

Lees hier meer informatie