r

Kinderdagverblijf Eigenwijs, Ede

De nieuwe groene buitenruimte van kinderdagverblijf Eigenwijs in Ede is in de zomer van 2012 feestelijk geopend. De maanden hieraan voorafgaand hebben de kinderen het buitenterrein volop uitgetest en gebruikt. En met succes! Kinderen van verschillende leeftijden genieten van het buitenspelen en laten hun fantasie de vrije loop!

Het nieuwe pand is midden op een bosperceel gebouwd en bood een geweldige uitdaging voor het ontwikkelen van een nieuwe groene buitenruimte rondom het gebouw. Binnen een kort tijdsbestek (zes weken) is de buitenruimte aangelegd. Het uitgangspunt van het ontwerp was de bestaande en omliggende boomrijke natuur. Zo is bijvoorbeeld de natuurlijke, al aanwezige ondergrond door keuring veilig bevonden als valdempende ondergrond. Een prima combinatie van veiligheid en natuur!

In afstemming met schoolleiding en kinderen zijn speelelementen ontworpen. Ontwerpster Suzanne van Ginneken verwerkte diverse elementen als een klimmuur, natuurlijke paden, wilgentunnel, baby- en kleuterhoek, waterloop, zandbak, klimbomen, klauter- en stapstenen, kruiptunnels en stapelmuurtjes in een fantasierijk ontwerp.

Omdat op dit kinderdagverblijf ook een Buiten Schoolse Opvang (BSO) is, is ook rekening gehouden met voldoende speelgelegenheid voor oudere kinderen. Zo werd tussen de bomen een klauterparcours gemaakt van touw en autobanden, waarbij een bank op hoogte ook een moment van rust biedt of liever gezegd een plek ‘om even te chillen’.

Kortom, buitenspelen is voor alle leeftijden!